Onze organisatie heeft een samenwerkingsovereenkomst met 3 andere vluchtelingenwerkgroepen. Scholing van vrijwilligers en afstemmen van ons beleid zijn zaken die in overleg gedaan worden. 

Deze groepen zijn:

Ook met de Gemeente Wijk bij Duurstede hebben wij een goede samenwerking wat betreft opvang van nieuwe clienten.

Naast de gemeente Wijk bij Duurstede zijn Woningstichting Volksbelang en Woningbouwstichting Cothen betrokken bij het toewijzen van woningen.

De regionale sociale dienst (RSD) is betrokken als een uitkering voor levensonderhoud nodig is.

Inburgeringscursussen worden door het ROC en CapabelTaal aangeboden.

Andere ketenpartners zijn het Ministerie van Justitie en de IND