Vluchtelingen Werkgroep Wijk bij Duurstede is gevestigd in bibliotheek ZOUT,
Karel de Grotestraat 61, 3962 CK Wijk bij Duurstede.

openingstijden:   maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur

telefoon:              0343 - 533614

e-mail:                  vwwijkbijduurstede@planet.nl

bankrekeningnr.:  NL22RABO0158773721

inschrijfnr. KvK:   30156835

 

Stg. Noodfonds voor Vluchtelingen
p/a Karel de Grotestraat 61, 3962 CK Wijk bij Duurstede.

bankrek.nr.:            NL30RABO0312310706

inschrijfnr. KvK:    41186433