Jaarlijks zijn miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog, armoede of voor vrees voor vervolging. De meeste van hen worden in de regio door buurlanden opgevangen. Slechts een klein percentage komt terecht in Europa om asiel aan te vragen. Een klein deel daarvan komt aan in Nederland en kan na een asielprocedure gehuisvest worden in de gemeente Wijk bij Duurstede. 

Wanneer is iemand een vluchteling? Dit is bepaald in het internationale vluchtelingenverdrag. De meeste vluchtelingen in Nederland zijn hier ooit als asielzoeker naartoe gekomen en hebben asiel aangevraagd.

Als de asielprocedure succesvol is, krijgt hij een asielvergunning en de garantie dat hij niet wordt teruggestuurd naar zijn eigen land. Verder krijgt hij een aantal bijzondere rechten en toegang tot de arbeidsmarkt. Dat stelt hem in staat een nieuw bestaan op te bouwen.

De vluchteling is verplicht een inburgeringstraject te volgen en te pogen zelfstandig deel  te nemen aan de Nederlandse samenleving.

Daarnaast doet Nederland mee aan een internationaal programma om vluchtelingen die elders in vluchtelingenkampen verblijven te hervestigen in Nederland. Dit zijn uitgenodigde vluchtelingen. Deze vluchtelingen worden met voorrang in een gemeente geplaatst. 

 

Meer over ons

Stg VluchtelingenWerk Wijk bij Duurstede is in 1998 ontstaan uit de voormalige stg VluchtelingenWerk Cothen, die in 1988 werd opgericht. 

Jarenlang is deze stichting aangesloten geweest bij VluchtelingenWerk Nederland, die al meer dan 25 jaar hulp biedt aan asielzoekers en vluchtelingen.

De samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland is in 2009 beëindigd. Sinsdien gaatVluchtelingenWerk  Wijk bij Duurstede zelfstandig verder als Stichting Vluchtelingen Werkgroep Wijk bij Duurstede. Er wordt nauw samengewerkt met de regiogroepen in de gemeenten Bunnik, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug. 

Vluchtelingen Werkgroep Wijk bij Duurstede wordt door de gemeente Wijk bij Duurstede volledig gesubsidieerd voor het werk dat zij doet.

 

Noodfonds voor Vluchtelingen

Voor noodzakelijke kosten die niet op een andere manier gefinancierd kunnen worden is het Noodfonds voor Vluchtelingen in het leven geroepen. Uit dit fonds worden bijvoorbeeld kosten voor gezinshereniging en leges voor verblijfsvergunningen vergoed. 
Uw bijdrage aan dit fonds is zeer welkom op NL30 RABO 0312 3107 06 tnv Noodfonds voor Vluchtelingen, Wijk bij Duurstede. 

 

 

I